Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3:an Verksamhetens dokument -matematik dungen

Skapad 2019-12-03 07:39 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

 • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

 • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

 • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

 • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

 • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

 • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

 • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

 • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

 • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Matematik

Vecka:48

Nyfikenhetsfråga: Vilka lägesord möter barnen i konstruktion av banor?

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Bygger banor

Bygger högt, långt

Lägger klossar i och plockar ur

Tittar, lyssnar och upprepar under konstruerandet

Berättar, pekar söker bekräftelse på görandet

 

I leken möter vi tillsammans ord från matematiken.

Vi lär oss av och med varandra

Med våra matematikglasögon skapar vi förutsättningarna för att synliggöra matematiken i leken

Genom att vara medlekande och medupptäckande pedagoger i leken skapar vi förutsättningar för att undervisa och sätta ord på barnens görande och möta, undersöka och reflektera över matematiska begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: