Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov åk 9 sv/sva - Provresultat

Skapad 2019-12-03 07:59 i Gemensamt i Flen Flen
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret 2019/20 genomförs nationella prov i svenska för alla elever i åk 9. Provet består av tre delprov: tala, läsa, skriva. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning. Här redovisas betyg för de olika delproven i de nationella proven år 9 i svenska/svenska som andraspråk. Observera att ett delprov består av flera kunskapskrav.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven
Delprov A - Tala, muntliga,  måndag v 48 2019

Delprov B - Läsa 10 mars 2020

Delprov C - Skriva 12 mars 2020

Matriser

Sv SvA
Svenska Nationella prov år 9 - Delprovsbetyg

Delprov A
Tala muntliga
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov B
Läsaförståelse
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov C
Skrivuppgift
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Sammanvägt provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: