Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1 2019-2020

Skapad 2019-12-03 08:17 i Västra skolan Hudiksvall
Pedagogisk planering av No år 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I ämnet NO ska du få arbeta med olika träd och rovdjur, kroppen, vattnets olika former och mycket mer.

Innehåll

Du ska få lära dig

- Årstidsväxlingar i naturen och hur vi känner igen de olika årstiderna.

- Djurs och växters livscykler. 

-Djur och växter i närmiljön och hur de kan grupperas och artbestämmas.

- Betydelse av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

- Balans, tyngdpunkt och jämvikt. 

- Vattnets olika former, fast, flytande och gas.

På vilket sätt? Hur?

- Gemensamma diskussioner

- Filmer, böcker.

- Fältstudier och observationer i närmiljön. 

- Göra egna träd- och rovdjursböcker.

- NTA-lådorna Förändringar och Balansera Väga. 

 

Bedömning

- Du kan berätta något om olika djur- och växtarter och hur vi sorterar dem. 

- Du deltar i fältstudier. 

- Du arbetar med att dokumentera det vi lärt oss.

- Du kan förklara vattnets olika former.

- Du kan beskriva begrepp som balans, tyngdpunkt och jämvikt.

- Du kan berätta vad som kännetecknar våra fyra årstider.

-Du kan göra en enkel förutsägelse (hypotes) inför ett experiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: