Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys - Flyga drake

Skapad 2019-12-03 08:28 i Slättängsskolan Kristianstad
Läsa och analysera romanen Flyga drake i åk 9. Analysera, reflektera, resonera kring texten både muntligt och skriftligt.
Grundskola 9 Svenska
Skriftlig bokanalys av "Flyga drake".

Innehåll

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Flyga drake

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lässtrategier
Du kan läsa skönlitteratur med flyt. Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja lässtrategier utifrån textens särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt. Du kan på ett ändamålsenligt sätt välja lässtrategier utifrån textens särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt. Du kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja lässtrategier utifrån textens särdrag.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse, genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll, med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar god läsförståelse, genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll, med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar mycket god läsförståelse, genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll, med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Resonera och tolka budskap
Du kan utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Du kan utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap, samt budskap som kan läsas mellan raderna i texten.
Du kan utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten, samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texten.
Dra slutsatser om sammanhang
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om verket med kopplingar till det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skrivregler
Du skriver olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver olika slags texter med relativt god anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver olika slags texter med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Varierat språk
Du skriver olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning, samt i huvudsak fungerande anpassning till sammanhanget.
Du skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning, samt relativt väl fungerande anpassning till sammanhanget.
Du skriver olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning, samt väl fungerande fungerande anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: