Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brevställ och hyllor åk4-6 Gr

Skapad 2019-12-03 08:51 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Några viktiga aspekter på slöjdprocessen som vi arbetar med och ingår i bedömningen.
Grundsärskola 4 – 6 Slöjd
Du kommer under denna terminen att få möjlighet att välja ett eller flera olika arbeten. Du arbetar igenom hela slöjdprocessen och utvecklar kunskaper om material, tekniker och verktyg

Innehåll

Arbetsgång

- Du skall designa och utforma dina egna idéer utifrån ett givet moment

- Du skall ta ditt alster från ide till färdigt slöjdföremål

- Under arbetsprocessen kommer du att dokumentera med ord och bild med ditt digitala verktyg

- Du skall efter att du är färdig med ditt alster utvärdera och reflektera över processen 

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat och kombinera dessa med kunskaper om material och teknik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet och kreativitet och uppmuntra eleverna till att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll

Underrubrik 1

Kunskapsmål

Du ska under den här terminen utveckla dina förmågor att:

 • kunna presentera idéer för slöjdarbeten
 • visa kreativitet (skapa, lösa problem)
 • planera arbeten, välja material, arbetsmetoder och verktyg
 • genomföra arbeten
 • följa instruktioner (muntliga, skriftliga)
 • kunna påverka ditt resultat under arbetets gång
 • ta egna initiativ, arbeta självständigt och ta eget ansvar
 • följa regler, rutiner och bidra till arbetsro

 

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi:

 • Olika inspirationskällor ligger till grund för att du ska kunna komma med idéer och förslag på arbeten.(färdiga modeller, böcker, inspirationspärmar mm)                                              
 • Du planerar och väljer ett arbete 
 • Du använder olika material, redskap och tekniker i ditt arbete.    
 • Du tillverkar ditt arbete efter arbetsbeskrivning / instruktioner.(muntliga och skriftliga)         
 • Du utvärderar ditt arbete.                                 

Bedömning

Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av:

 • hur du kan skapa och genomföra idéer
 • hur självständigt du arbetar
 • din problemlösningsförmåga
 • hur du kan välja och använda verktyg, metoder och material
 • hur du gör färg- och formval (estetiska förmågan)
 • hur du kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar
 • hur du kan motivera dina val

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-6
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.
  Sl  1-6
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
  Sl  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  1-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  1-6

Matriser

Sl
Matris för slöjd grundsärskolan 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge & framställa
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Hantverksteknik
Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Material & tekniker
Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Dokumentationer
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
Uttryck & funktion
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven enkla resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligtsätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: