Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Briljanten - Alfabetet

Skapad 2019-12-03 08:53 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Barngruppen har visat stort intresse för bokstäver och att utforska naturen, som vi tänker plocka upp genom att utgå från alfabetets bokstäver.

Innehåll

Alfabetet

 

 

Runda 1 (200108)

 

Var är vi?

 

Vi har upptäckt ett stort intresse bland barnen gällande bokstäver, då det har synliggjorts under våra tidigare lärområden. 

 

Föregående läsår använde vi våra gröna böcker samt Maja böckerna som barnen själva fick skriva, rita och dokumentera sitt lärande i. Innehållet var bland annat:

- Papperstillverkning

- Insektshotell

- Nyckelpigans kretslopp

- Svenska lövträd

- Alfabetet

 

Vi ser att barnen kan skriva sitt namn med versaler samt känner igen kompisarnas namn i skrift. Vi upplever att barnen ofta frågar hur saker och ting stavas för att sedan kunna skriva själva vad till exempelvis teckningen föreställer.

Vart ska vi?

 

Vår inriktning är natur/teknik med utgångspunkt från det kompetenta barnet. Vi vill därför genom ett lustfyllt och varierat arbetssätt ge barnen möjlighet att utforska alfabetet, med naturen som utgångspunkt.

 

Hur gör vi?

 

 

Arbetssättet kommer variera med olika estetiska uttrycksformer såsom skapande, rörelse, sång, rim/ramsor och lekar. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och drivande i våra forskningsprojekt, som kommer utgå från deras intresse under terminen gång. Tanken är att barnen ska få utforma hypoteser innan vi börjar forska.

 

Exempelvis: barnen hittar gråsuggor på en skogspromenad och vill veta mer om deras kretslopp. Vi kan då tillsammans med barnen prata om hur de tror att gråsuggorna ser ut, lever och verkar. Tanken är att denna hypotes skrivs ner och sedan kan vi gå tillbaka och titta på var vi var i början - var är vi nu?

 

För att undervisa barnen efter bästa förutsättningar behöver vi uppdatera lärmaterial som är anpassat efter vår aktuella barngrupp. Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra böcker för att barnen ska kunna följa sin egen utveckling samt sitt lärande.

 

Hur blev det?

 

 

 

 

 

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: