Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julpyssel

Skapad 2019-12-03 09:46 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Mall för planering

Innehåll

Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

  I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla... traditioner... (Lpfö 2018, s. 9).

 

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

... motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande...

...förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld... (Lpfö 18, ss. 13-14).

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

 Undervisning i traditioner där vi konstruerar saker till julen i form av lyckor och samtidigt pratar om julen. Vi kommer även sjunga sånger om julen vid varje samling för att uppehålla traditioner till lucia tåget.

Var

(rum, plats, situation)

 Livbojen

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

 Jag kommer att dela upp barnen i mindre grupper så var och en får chans till att göra sin lyckta och att jag kan få mer nära kontakt med barnen och de kan få egentid från den stora barngruppen. De kommer få välja färger för att måla på och även vilket glitter de vill ha på. Jag kommer finnas till hands för att stötta och vägleda.

När

Tid för genomförande

 Förmiddagen på livbojen

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 Nathalie 

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: