Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurs anpassningar till sin livsmiljö

Skapad 2019-12-03 10:18 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Naturen bjuder den som lever i den på utmaningar och tjänster, alla arter har anpassats för att klara sig så bra som möjligt i just sin närmiljö. Fåglarnas sång är deras eget språk, en katt som kissar in sitt revir är en varningssignal till andra katter och blommornas skönhet är till för att locka till sig insekter och fjärilar. Nu ska vi lära oss om olika miljöers förutsättningar och hur djur och växter anpassats för att överleva.

Innehåll

Mål

Vad ska du lära dig?

 • Att söka, välja och använda information om djurs anpassningar i sin livsmiljö. 
 • Att skriva en faktatext men väl fungerande innehåll och struktur.
 • Att använda olika källor och vara källkritisk.

Uppgifter

 • Planering v.3 - v.6

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Sv Bi
Anpassningar i naturen och naturens tjänster

E
C
A
Använda information
 • Bi  E 6
 • Sv  E 6
Du kan använda naturvetenskaplig information för att skapa texter med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda naturvetenskaplig information för att skapa texter med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda naturvetenskaplig information för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Anpassningar
 • Bi  E 6
Du ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar och visar på samband om organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du berättar och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Källor
 • Bi  E 6
 • Sv  E 6
Du kan söka information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Skriva faktatext/beskrivande text
 • Bi  E 6
 • Sv  E 6
Du kan skiva en beskrivande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur med viss språklig variation.
Du kan skiva en beskrivande text med relativ tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skiva en beskrivande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: