Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2019-12-03 10:23 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Elektricitet.
Grundskola 6 Fysik
Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maten att koka, TV:n att fungera och stereon att låta. Men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Elektricitet

Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. I arbetet om elektricitet ska eleverna få lära sig:

 • Skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • Vad en blixt är?
 • Hur en glödlampa fungerar?
 • Att koppla med glödlampor, batteri, sladdar och strömbrytare.
 • Vilka ämnen som leder elektrisk ström.
 • Våra vanligaste lampor och hur de fungerar.
 • Att el är energi och var vi får energi ifrån.
 • Olika elektriska kretsar.
 • Historiska upptäckter kring elektricitet.
 • Risker med el 

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • först vad elektricitet är och hur vi människor kan utnyttja den,
 • genomföra kopplingar med elektriska komponenter.

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur elektriska kretsar ska kopplas,
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Eleverna kommer att få arbeta mycket praktiskt med att koppla med elektriska komponenter.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Elektricitet

Elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp och resonemang.
Du har tyvärr inte tillräckligt med begrepp inom området elektricitet och kan inte resonera tillräckligt.
Du visar på att du kan några begrepp inom området elektricitet och visar på att du kan resonera på en ok nivå.
Du visar på att du kan flera begrepp inom området elektricitet och att du med säkerhet kan resonera om olika frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: