Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionerna i Frankrike och Amerika

Skapad 2019-12-03 10:38 i Balingsnässkolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Historia
Vad är skillnaden på att vara undersåte och medborgare? Vad var människor under 1700-talet beredda att gör och offra för att få vara medborgare? Vilka spår finns kvar till våra dagar? Hur har människor använt och använder det som hände? Hur kan man förstå det som lämnades kvar i form av målningar, teckningar och texter?

Innehåll

 

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

Titta i lektionsplaneringen jag lagt i Classroom för att se exakt vad vi ska göra under våra 15 lektioner på detta område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutionerna i USA och Frankrike

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Kunskaper&resonemang
Hur bra kan du resonera om sättet samhället förändrades under 1700-talet? Har du koll på orsakerna till revolutionerna? Kan du berätta om konsekvenserna/resultaten?
Eleven visar på kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Nivå 2 innebär att kunskapskraven för nivå 1 och till övervägande del för nivå 3 är uppfyllda.
Eleven visar på kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Nivå 4 innebär att kunskapskraven för nivå 3 och till övervägande del för nivå 5 är uppfyllda.
Eleven visar på kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Utvecklingslinjer
Hur gick det till när folk i de flesta länder i Europa slutade vara undersåtar och började vara medborgare?
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom ... politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Nivå 2 innebär att kunskapskraven för nivå 1 och till övervägande del för nivå 3 är uppfyllda.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom ... politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Nivå 4 innebär att kunskapskraven för nivå 3 och till övervägande del för nivå 5 är uppfyllda.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom ... politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Källor
Kan du undersöka de källor vi arbetat med? Bestämma om man kan lita på dem? Förstår du dig på vad bilderna och texterna vill berätta om hur människorna hade det?
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Nivå 2 innebär att kunskapskraven för nivå 1 och till övervägande del för nivå 3 är uppfyllda.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Nivå 4 innebär att kunskapskraven för nivå 3 och till övervägande del för nivå 5 är uppfyllda.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Kan du resonera om hur historia använts av t.ex Tea Party rörelsen i USA? Hur och varför har historiska händelser framställts på olika sätt vid olika tidpunkter?
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Nivå 2 innebär att kunskapskraven för nivå 1 och till övervägande del för nivå 3 är uppfyllda.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Nivå 4 innebär att kunskapskraven för nivå 3 och till övervägande del för nivå 5 är uppfyllda.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: