Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matteplanering geometri

Skapad 2019-12-03 10:57 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
arbeta med area, volym och omkrets för olika geometriska kroppar

Innehåll

Geometri

 

 

       
   
 
 

Namn:

 

Klass:

 
 

 


 


                  

Kapitel 3 Geometri

Bok: PRIM8 https://sso.sanomautbildning.se

Användarnamn: Förnamn.Efternamn

Lösenord: Matematik19

 

 

Koppling till LGR 11 Centralt innehåll

 

·       Geometriska objekt och deras innebörders relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·       Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt samt enhetsbyten i samband med detta.

·       Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet

·       Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga matematiska situationer och inom andra områden.

·       Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden

·       Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

 

Prov vecka ? meddelas senare av nya matematikläraren

 

Under detta kapitel kommer du att få lära dig:

 

·       Utföra beräkningar med formler för omkrets, volym, mantelarea och  area för olika geometriska figurer: cirkel, triangel, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat

·       Utföra beräkningar med formler för volym för rätblock, kub, cylinder, klot, kon, prisma och pyramid.

·       Använda lämpliga enheter för omkrets: cm, m, dm

·       Använda lämpliga enheter för area: cm2, m2, dm2

·       Använda lämpliga enheter för volym: l, dl, cl, ml, cm3,dm3, m3,mm3

·       Kunna omvandla enheter för volym korrekt, t.ex. från liter till cm3 etc.

·       Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang (är ditt svar rimligt, har du använd en lämplig metod, går din lösning att följa)

·       Förklara och motivera lösningar utifrån dina tidigare och nya kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Till din hjälp kommer du att ha:

 

·       Planeringen

·       Gemensamma genomgångar

·       Uppgifter i boken

·       Gemensamma diskussioner och övningar.

 

Om du är klar så finns alltid på min vagn som du kan jobba med enskilt eller med en kompis som också är klar

·       Utmaningsböcker 

 

 

Vecka

måndag

8a 50, 8B 60, 8C 40

tisdag

8B 50 min

Onsdag

8A 40 min, 8B 40 min, 8c 60 min

Torsdag

8ABC 50 min

Fredag

8A 60 min, 8C 50 min

 

49

8B Prov kap 2

8AC: utdelning av planering och genomgång 3:1: Area och omkrets för olika geometriska figurer

8B: utdelning av planering och genomgång 3:1: Area och omkrets för olika geometriska figurer 3:1

 

8ABC: Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.1 i primboken

8ABC: Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.1 i primboken

8AC: Genomgång 3:2: cirkelns area

 

50

8B Genomgång 3:2: Cirkelns area

8AC Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.2 i primboken

8B Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.2 i primboken

8ABC:Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.1 i primboken

8ABC: genomgång 3:3: mantelarea

8ABC: LUCIA i annat fall räkna blandade uppgifter ” kapitel blandade uppgifter” i PRIM-boken s. 232-233 nivå 1 och 2

51

Elevens val

Elevens val

Elevens val

Julavslutning

jullov

2

Jullov

Jullov

Studiedag

8AC: repetition mantel area samt area och omkrets för cirkel

 

8AC Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.3 i primboken

3

8B: Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.3 i primboken

8AC:  Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.3 i primboken

8B:  Räkna 2 valfria nivåer avsnitt 3.3 i primboken

 

 

 

 

 

 

 

Som du märker är det gott om tid att jobba med uppgifterna och repetition inför provet. Om du blir kar med dina steg, gör ett par uppgifter på nästa steg. Gå tillbaka och gör ett par uppgifter på föregående avsnitt för att hålla dina kunskaper vid liv.

 

 

Bedömningsmatris i matematik                                                                                                                    

 

 

Kunskapsnivå

 

 

             Når ej målen                              E                                              C                                           A

 

1

Problemlösningsförmåga

- att välja och använda strategier

- att formulera modeller

- att bedöma rimlighet

- att resonera kring alternativa sätt.

 

 

Du behöver öva på att lösa standardproblem.

I huvudsak fungerande

 

Du bidrar till att hitta lösningar.

Relativt väl fungerande

 

Du löser problem självständigt och har ansats till generell lösningsmetod.

Väl fungerande

 

 

Du använder generella lösningsmetoder, drar slutsatser och värderar olika tillvägagångssätt.

 

2

Begreppsförmåga

- att använda begrepp

- att beskriva begrepp med olika uttrycksformer

- att se samband

 

 

Du behöver lära dig fler grundläggande begrepp som krävs för förståelsen.

Grundläggande kunskaper

 

Du använder grundläggande begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Goda kunskaper

 

Du använder och beskriver grundläggande begrepp med relativt stor säkerhet.

Mycket goda kunskaper

 

Du använder nya begrepp i nya sammanhang.

Du beskriver begrepp på ett väl fungerande sätt och hur de relaterar till varandra.

 

3

Procedurförmåga

- att välja och använda metoder

 

 

Du är på väg mot att kunna använda grundläggande metoder.

I huvudsak fungerande

 

Du använder metoder och gör beräkningar med godtagbart resultat.

Ändamålsenligt

 

 

Du väljer och använder metoder och gör beräkningar med ett gott resultat.

Ändamålsenligt

och effektivt

 

Du väljer och använder metoder med stor säkerhet och med ett mycket gott resultat.

 

 

 

4

Kommunikationsförmåga

- att redogöra för tillvägagångssätt

- att använda olika uttrycksformer

- att föra/följa matematiska resonemang

- att argumentera

 

 

Du behöver förklara dina lösningar mer och träna på att använda det matematiska språket.

I huvudsak fungerande

 

Din redovisning går att följa.

Du bidrar till viss del i diskussioner men visar viss osäkerhet med det matematiska språket.

Ändamålsenligt

 

Du redovisar dina lösningar och det matematiska språket är oftast korrekt.

Du bidrar aktivt till att föra diskussionen framåt.

Ändamålsenligt

och effektivt

 

Du redovisar välstrukturerat med ett korrekt matematiskt språk.

Du för resonemangen framåt och fördjupar dem.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: