Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 6, 7 ht-19/vt-20 - La escuela T1

Skapad 2019-12-03 11:11 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 6 – 7 Moderna språk - språkval
Skolan

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Uttrycka dig muntligt och skriftligt om skolan, klassrummet och klassen med beskrivande ord, t.ex färgerna.

Förstå text, översätta från spanska till svenska.

Jämföra skolan i Sverige med skolan i Spanien utifrån två filmer vi kommer titta på (förstå tal och jämföra)

Prata med en kompis på spanska (muntlig interaktion).

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer dels få göra en läsförståelse om skolan som ska översättas från spanska till svenska (förstå text), dels översätta meningar om skolan, klassen och klassrummet som innehåller substantiv och adjektiv (färger).

Du kommer också få visa att du förstått filmerna och berätta om några likheter och skillnader mellan skolan i Sverige och Spanien.  

Dessutom kommer jag lyssna när du samtalar med en kompis, om ni berättar saker för varandra samt ställer frågor till varandra för att hålla igång samtalet.  

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer läsa och översätta texter, samtala, bygga meningar enskilt och tillsammans, träna på grammatik muntligt och skriftligt och se på filmer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: