Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan, Språklära år 5 - stavning

Skapad 2019-12-03 12:08 i Skyttorps skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med stavning på svenskan under några veckor. Du ska få träna på stavningsregler, strategier och undantag.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med följande ljud:

 • Ng - ljudet
 • N - ljudet
 • M - ljudet
 • - ljudet
 • Tj - ljudet
 • Sj - ljudet
 • Ä - ljudet

 

Hur du ska få visa dina kunskaper:
 • Arbetsuppgifter i arbetsboken Klara Svenskan
 • Skrivande av olika texter i alla ämnen
 • Genomgångar och diskussioner
 • Digitala övningar på Klara svenskan.se, Elevspel,se och Quizlet
 • Enkla förberedda stavningsförhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska/stavnigsregler åk5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Stavningsregler vid lång/kort vokal.
Känna igen och kunna använda olika stavningsregler vid lång/kort vokal.
Du känner igen lång/kort vokal i en text. Du kan på egen hand genomföra olika arbetsuppgifter. Du använder några stavningsregler i olika arbetsuppgifter
Du kan övervägande använda dig av de olika stavningsreglerna vid lång/kort vokal när du arbetar med olika arbetsuppgifter
Du är förtrogen med de olika stavningsreglerna och använder dem i både arbetsuppgifter och i egna texter.
Stavningsregler vid olika språkljud
Kunna stavnigsregler vid olika språkljud så som n-
Du känner igen de olika språkljud och kan på egen hand arbeta med olika arbetsuppgifter. Du använder dig av några stavningsregler vid olika arbetsuppgifter.
Du använder dig övervägande av de olika stavningsregler när du arbetar med olika arbetsuppgifter.
Du använder dig av de olika stavningsreglerna vid olika språkljud i både arbetsuppgifter och i egna texter.
Stavningsregler vid olika språkljud
Kunna stavnigsregler vid olika språkljud så som m-
Du känner igen de olika språkljud och kan på egen hand arbeta med olika arbetsuppgifter. Du använder dig av några stavningsregler vid olika arbetsuppgifter.
Du använder dig övervägande av de olika stavningsregler när du arbetar med olika arbetsuppgifter.
Du använder dig av de olika stavningsreglerna vid olika språkljud i både arbetsuppgifter och i egna texter.
Stavningsregler vid olika språkljud
Kunna stavnigsregler vid olika språkljud så som ä-
Du känner igen de olika språkljud och kan på egen hand arbeta med olika arbetsuppgifter. Du använder dig av några stavningsregler vid olika arbetsuppgifter.
Du använder dig övervägande av de olika stavningsregler när du arbetar med olika arbetsuppgifter.
Du använder dig av de olika stavningsreglerna vid olika språkljud i både arbetsuppgifter och i egna texter.
Stavningsregler vid olika språkljud
Kunna stavnigsregler vid olika språkljud så som tj-
Du känner igen de olika språkljud och kan på egen hand arbeta med olika arbetsuppgifter. Du använder dig av några stavningsregler vid olika arbetsuppgifter.
Du använder dig övervägande av de olika stavningsregler när du arbetar med olika arbetsuppgifter.
Du använder dig av de olika stavningsreglerna vid olika språkljud i både arbetsuppgifter och i egna texter.
Stavningsregler vid olika språkljud
Kunna stavnigsregler vid olika språkljud så som ng-
Du känner igen de olika språkljud och kan på egen hand arbeta med olika arbetsuppgifter. Du använder dig av några stavningsregler vid olika arbetsuppgifter.
Du använder dig övervägande av de olika stavningsregler när du arbetar med olika arbetsuppgifter.
Du använder dig av de olika stavningsreglerna vid olika språkljud i både arbetsuppgifter och i egna texter.
Stavningsregler vid olika språkljud
Kunna stavnigsregler vid olika språkljud så som sj-
Du känner igen de olika språkljud och kan på egen hand arbeta med olika arbetsuppgifter. Du använder dig av några stavningsregler vid olika arbetsuppgifter.
Du använder dig övervägande av de olika stavningsregler när du arbetar med olika arbetsuppgifter.
Du använder dig av de olika stavningsreglerna vid olika språkljud i både arbetsuppgifter och i egna texter.
Stavningsregler vid olika språkljud
Kunna stavnigsregler vid olika språkljud så som j-ljud.
Du känner igen de olika språkljud och kan på egen hand arbeta med olika arbetsuppgifter. Du använder dig av några stavningsregler vid olika arbetsuppgifter.
Du använder dig övervägande av de olika stavningsregler när du arbetar med olika arbetsuppgifter.
Du använder dig av de olika stavningsreglerna vid olika språkljud i både arbetsuppgifter och i egna texter.
Svårstavade ord.
Utveckla din förmåga att stava svårstavade ord.
Du kan stava till några svårstavade ord i en text.
Du kan övervägande stava till svårstavade ord i en text.
Du kan med säkerhet stava till svårtstavade ord i en text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: