Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinnare

Skapad 2019-12-03 12:19 i Munkegärdeskolan Kungälv
Elevernaleverna få fördjupa sig i kända uppfinnare och deras uppfinningar. De ska också fundera över vilken betydelse uppfinningarna har haft för samhällsutvecklingen.
Grundskola 7 Teknik

Eleverna får lära sig några uppfinningar och uppfinnare och varför dessa uppfinningar gjordes. De får även tänka om och tänka till om vad för nya saker vi skulle behöva i samhället.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Samt se hur teknik kan utveckla samhället vi lever i.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att fördjupa dig i en uppfinnare och dennes uppfinning och skriva en vetenskaplig rapport. Du kommer också få presentera ditt arbete för dina klasskamrater via en Powerpoint. 


Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att analysera och presentera en uppfinnare där du har studerat hur deras uppfinningar har förändrat vårt samhälle över tid. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bland annat att:

 • läsa om olika uppfinningar och tänka ut när den uppfanns och varför den behövdes.
 • skriva en vetenskaplig rapport som ska lämnas in.
 • läsa om en uppfinnare/uppfinning och redovisa den/det via Powerpoint för klassen.

Uppgifter

 • Arbetsbeskrivning för uppgiften

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Bedömning Teknik

1
2
3
Funktion
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Välj arbetssätt
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Planera ditt arbete
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller och texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Teknikutveckling
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: