Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse

Skapad 2019-12-03 12:23 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Utomhuspedagogik- hur, när och i vad sker undervisning ute.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Utomhus är en miljö där barnen tycker det är roligt att leka och utöva sin fantasi. I barnkonventionen står det Artikel 31 Barnet har rätt till lek, vila och fritid. Vi kommer att utmana barnen och stötta barnen i deras lek samt ha planerade aktiviteter utomhus likväl inomhus. Barnen vet var förråden är och den stora lådan till (spadar, hinkar mm.)

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Lärandeobjektet:  Samarbeta, matematik, naturkunskap, rörelse, språket mm är något som utmanas utomhus samt i de planerade aktiviteterna.

Visa/uppmuntra till lekar samt undervisning utomhus. 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Sociokulturellt perspektiv - lär sig av varandra.

Material: bilder, TAKK, aktiviteter som inspiration inför utevistelse, spadar, cyklar mm.

Miljö: Miljön kommer variera beroende av vad vi kommer att göra. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: