Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera uppvärmning, Sätta mål och utvärdera

Skapad 2019-12-03 12:39 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I dessa uppgifter tränar du på att planera en aktivitet och utvärdera den, sätta mål för ett arbetsområde samt arbeta med vilka risker det finns med styrketräning och hur de kan förebygga dessa.

Innehåll

Tid 

1 vecka 

Mål

- Kunna sätta upp mål för fysisk aktivitet; vad, hur, varför. 

- kunna utvärdera ditt uppsatta mål, 

- Vara medveten om skaderiskerna vid utövande av styrketräning och göra medvetna val för att förhindra skador

- kunna planera vad du vill göra som uppvärmning, vad och varför. 

Bedömning

-hur väl du planerar, sätter mål och utvärderar dessa

-hur väl du resonerar om skaderiskerna och hur de förebyggs

Matriser

Idh
Risker med styrketräning,sätta mål, planera samt utvärdera

På väg
Till viss del
Relativt väl
Väl
Sätta mål och planera
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdera ditt mål
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skaderisker
Styrketräning
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: