Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2019-12-03 13:25 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Vi har sett att våra 1 åringar är intresserade av att gå in i ateljén och undersöka vad man kan göra med materialet. Det är ett rum som lockar många barn. För några barn är det helt nya möten med skapande material medan vi ser att andra barn har mött materialet förut.  

 

Syfte och mål      

Målet är att barnen skall få pröva olika material och tekniker. Undersöka med händerna och med olika verktyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att:

* bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 

Vi har nått målen när

Hur ser vi att ett lärande skett?

När de stannar upp i aktiviteten och förundras över vad som händer.

När vi ser att de använder sina nya kunskaper på nytt sätt eller i andra sammanhang. 

När barnen lär av varandra. 

När de gör samma sak flera gånger.

När barnen har fått undersöka olika typer av material och verktyg.

 

Genomförande  

Vi delar in barnen i olika smågrupper om 2-3 barn. Vi har både planerade och spontana undervisningssituationer vid olika tider på dagen. Vi utgår ifrån det som vi sett att barnen har intresserat sig för och spinner vidare på det. Vi förbereder med olika typer av material till varje tillfälle som t.ex. temperablock, flaskfärg, tapetklister, fingerfärg, olika stora penslar, svampar, naturmaterial, återvinningsmaterial och lera.  

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: