Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 4-6

Skapad 2019-12-03 13:42 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Matris över vad eleverna ska kunna för att ha godtagbara kunskaper eller mer i årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 4-6

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper (E i år 6)
Mer än godtagbara kunskaper (C i år 6)
Mer än godtagbara kunskaper (A i år 6)
Delta & anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser -till viss del- till aktiviteten. Du kan exempelvis hoppa, springa, och klättra litegrann i olika lekar, spel och idrotter.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser -relativt väl- till aktiviteten. Du kan exempelvis hoppa, springa, och klättra bra i olika lekar, spel och idrotter.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser -väl- till aktiviteten. Du kan exempelvis hoppa, springa, och klättra mycket bra i olika lekar, spel och idrotter.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven -till viss del- sina rörelser till takt och rytm. Du kan röra dig litegrann i takt och rytm till musik och i dans.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser -relativt väl- till takt och rytm. Du kan röra dig bra i takt och rytm till musik och i dans.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser -väl- till takt och rytm. Du kan röra dig mycket bra i takt och rytm till musik och i dans.
Simma
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då -enkla och till viss del-underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du kan berätta litegrann exempelvis om hur du känner i kroppen när du tränar olika idrotter, hur träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då -utvecklade och relativt väl- underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du kan berätta exempelvis om hur du känner i kroppen när du tränar olika idrotter, hur träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då -välutvecklade och väl- underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Du kan förklara exempelvis om hur du känner i kroppen när du tränar olika idrotter, hur träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med -viss- anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Du kan göra aktiviteter ute och i naturen och känna till några av allemansrättens regler, ex inte störa eller förstöra.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med -relativt god- anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Du kan göra aktiviteter ute och i naturen och kunna berätta om några av allemansrättens regler, ex inte störa eller förstöra.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med -god- anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Du kan göra aktiviteter ute och i naturen och kunna förklara några av allemansrättens regler, ex inte störa eller förstöra.
Orientera sig
Eleven kan med -viss- säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du kan exempelvis med hjälp av en karta hitta till olika stationer på skolgården.
Eleven kan med -relativt god- säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du kan exempelvis med hjälp av en karta och en kompass hitta till olika stationer runtom skolan.
Eleven kan med -god- säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du kan exempelvis med hjälp av karta och kompass hitta till olika stationer i området kring skolan, samt i skogen.
Förebygga skador
Eleven kan ge -enkla- beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du kan exempelvis berätta litegrann om varför det är bra med uppvärmning.
Eleven kan ge -utvecklade- beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du kan exempelvis berätta om varför det är bra med uppvärmning.
Eleven kan ge -välutvecklade- beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Du kan exempelvis förklara varför det är bra med uppvärmning.
Nödsituationer vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Du kan exempelvis hjälpa en person som ligger i vattnet, genom att kasta ut en livboj, pinne eller ta dig upp själv med dubbar ur en vak.
Eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Du kan exempelvis hjälpa en person som ligger i vattnet, genom att kasta ut en livboj, pinne eller ta dig upp själv med dubbar ur en vak.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Du kan exempelvis hjälpa en person som ligger i vattnet, genom att kasta ut en livboj, pinne eller ta dig upp själv med dubbar ur en vak.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: