Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Däggdjur

Skapad 2019-12-03 14:18 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild NO (år 1-3)
Skriv en enkel faktatext om ett däggdjur.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Bedömning/kunskapskrav

Konkretisering av målen

Du ska läsa enkla faktatexter och skriva om ett däggdjur du valt.
Du ska ge exempel på något samband i en näringskedja.
Du ska rita/måla en bild som passar till din text.

Arbetssätt

 • Parvis eller i grupp.
 • Leta fakta i böcker, tidningar eller på datorn.
 • Se på film.

 

Dokumentation

Du skriver en text om ett däggdjur som du läser upp för dina klasskamrater och ritar en passande bild.
Gemensamt har vi kommit fram till vilken fakta som är lämplig att ha med i texten t.ex. var djuret lever, hur många ungar det får, vad ungarna kallas, föda, jagar djuret, är det ett långsamt djur m.m

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: