Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och Form- Trådfigur

Skapad 2019-12-03 15:14 i Nosabyskolan Kristianstad
Tredimensionellt skapande och färgläggning
Grundskola 7 – 9 Bild
Uppgift där eleverna skapar tredimensionella figurer av ståltråd

Innehåll

Ni ska skapa en tredimensionell skulptur i ståltråd

Bedömning formgivning: 

 • Att i stort alla delar är tredimensionella. T.ex. om man gör ett ansikte så ska man bygga upp en form till ögon, näsa, läppar etc.
 • Att arbetet ger ett genomarbetat intryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Bild och Form- trådfigur

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tredimensionell formgivning
Har arbetat med enklare tredimensionell formgivning. Kunde ha utvecklat arbetet med materialet för att ge ett mer genomarbeta intryck.
Har skapat uttrycksfulla och tredimensionella former med hjälp av tekniken. Har mindre delar som kunde utvecklats.
Har arbetat med avancerad tredimensionell formgivning och arbetat med materialet så att det ger ett genomarbetat helhetsintryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: