Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ägget - gam

Skapad 2019-12-03 16:15 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F
Klassrummet är stökigt, någon har lämnat ett brev. Där det står att barnen ska ta hand om ägget, vända ägget minst fyra gånger samt hålla det varmt. Barnen hittar först inte ägget, men efter att ha fått tre ledtrådar hittas ägget i ett skåp.

Innehåll

Syfte

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

utforska och beskriva företeelser och samband i natur,

 

Centralt innehåll

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 

Konkretisering

Jag kan säga vad djuret heter och var det lever och växer.

 

Jag kan känna igen några bokstäver i alfabetet.

Jag kan arbeta tillsammans med en kompis.

 

Jag kan arbeta själv.

 

Undervisning

Eleverna kommer in till ett klassrum som är stökigt. Någon har lämnat ett brev där det står: ta hand om mitt ägg, vänd det minst fyra gånger samt hålla ägget varmt. Först hittas inte ägget, men några ledtrådar finns och barnen får leta runt i klassrummet. När ägget har hittats letar vi upp ett bra ställe att ha ägget på sedan börjar arbetet med ägget: 

 • En mindmap görs på vad ordet “ta hand om” betyder

 • Äggregler skapas tillsammans med eleverna, eleverna får sedan skriva av reglerna i skrivarpar och skriva på ett exemplar. 

 • Vi tittar på draken och äggmysteriet på smartboarden - det har kommit ett mystiskt ägg till bolibompadraken.

 • Vi tittar på en film om hönsägg. 

 • Barnen får i uppgift att skriva en lista på vilka djur dom tror lägger ägg. (classroom/skrivarpar) 

 • Vi tittar på “jag kan” om ägget. 

 • Vi får ett nytt brev från ägglämnaren - den vill att barnen ska göra en hypotes om vad som kan finnas i ägget. (en bild med ett ägg och tankebubbla skapas. Barnen ritar i ägget och skriver i tankebubblan - dator används) 

 • Det har blivit en spricka i ägget, fjädrar sticker ut. Barnen får göra en ny bild och fundera över om deras hypotes har ändrats. (bilduppgift ett ägg som håller på att kläckas och ett djur tittar ut) 

 • Ägget har kläckts men innehållet är borta, det ligger ett nytt brev från ägglämnaren där hen vill ha hjälp att leta upp ungen. 

 • Barnen får i uppgift via en kod till classroom att leka leken fågel, fisk eller mittimellan. Vi letar på fågel och hittar en gam. 

 • Barnen skapar en gam - bilduppgift med sina händer. 

 • Vi har en gotd om gamar för att lära oss mer om ungen som kommit. 

 • Barnen ska få lämna namnförslag till gamen som saknar ett namn. Alla barn lämnar ett förslag (skrivs förhand) 

 • Dopcermoni - gamen berättar vilka namn hen valt (kombinerat ihopa olika namn) 

 • Barnen får i uppgift att laborera med bokstäverna i sitt eget namn, dom får sedan skriva vilka olika kombinationer dom skapat på datorn. 

 • Gamen lämnar ett nytt brev om att första ljudet i varje namn på djuren är borta. Barnen får i uppgift att skapa ett nytt fantasidjur. Dom får dra en lapp med olika djur utan första ljudet och sedan dra en ny bokstav kvar (Brokodil, Glodhäst, Luffel osv.) Barnen ritar sitt fantasidjur och klipper ut, sedan klistrar dom bilden på en bakgrund (savann, träsk, regnskog) 

 • Vi får ett nytt brev från gamen som skriver att den vill testa sina vingar och se sig runt i världen. Den önskar oss god jul och skriver att den kanske tittar in igen till våren. 

 

 

Elevinflytande

Eleverna är aktiva i arbetet med ägget och skriver brev och ställer frågor som den som lämnat ägget får svara på. När ägget är kläckt blir det gamen som svara på elevernas frågor och funderingar. 

 

Bedömning

sker på gruppnivå/Verksamhetsmål JAG KAN...

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: