Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronets planering - November och december

Skapad 2019-12-03 16:30 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Samarbete och lärande om kläder och påklädning.

Innehåll

MÅL

Den närmaste perioden kommer vi att organisera undervisning som syftar till att utveckla barnens självkänsla, självständighet och förmåga att samarbeta. Barnens intresse för dans och musik och att prova själv kommer att integreras i målområdet. Barnens behov av stöttning i på- och avklädningssituationen kommer också att integreras i målområdet.

Vi kommer att fokusera på förmågan göra vissa moment i på- och avklädningen självständigt eller med stöd av en pedagog. Förståelse för vad olika ord och begrepp kring kläder, kroppen och påklädning kommer vara centralt.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi pedagoger kommer att ge barnen tid, utrymme och uppmuntran att prova själv med stöd av en vuxen. Vi behöver organisera undervisningen så att detta är möjligt. Vi behöver också ge barnen goda förutsättningar till lärande genom att organisera undervisningen i grupper och planera så att aktiviteterna upprepas. Vi behöver uppmuntra barnen att hjälpa varandra, samarbeta och se varandras lärande.

UNDERVISNING

Vi använder oss av foto och film för att göra påklädningen tydlig för barnen och uppmuntrar dem att prova själv. Vi använder oss av sånger, bilder och tecken om kläder och påklädning. Vi läser bilderböcker tillsammans på temat och reflekterar kring innehållet. Vi kommer använda digitala verktyg för att projicera, dokumentera och söka efter kunskap tillsammans med barnen.

När det är dags för utevistelse klär vi på oss i mindre grupper.

UTVÄRDERING

Vi kommer att utvärdera hur på- och avklädningen fungerar regelbundet med foto, anteckningar och film

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: