Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A, Kapitel 5 - Temperatur och diagram

Skapad 2019-12-03 18:20 i Skyttorps skola Uppsala
MatteDirekt borgen 5A planering för kapitel 3 Decimaltal.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet innebär att eleverna ska arbeta med avläsning av temperatur och att synliggöra variationer i olika diagram. Vi kommer främst att arbeta med linje- och cirkeldiagram. Vi kommer även att lära oss att räkna ut medelvärde och diskutera begreppet median.

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • läsa av och förstå cirkeldiagram
 • räkna ut medelvärde
 • känna till begreppet median

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och samtal
 • Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 5.
 • Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 5.
 • Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)
 • Bingeluppgifter och läxor

Utvärdering/reflektion

Diagnos kapitel 5 med efterföljande repetition/fördjupning

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Temperatur och diagram år 5

Insats krävs
Du behöver stöd för att genomföra ditt arbete
Nivå 1
Du har kunskaper på en grundläggande nivå
Nivå 2
Du har goda kunskaper om arbetsområdet.
Nivå 3
Du har mycket goda kunskaper om arbetet och kan självständigt genomföra utmanande uppgifter.
Läsa av termometern
Din förmåga att läsa av olika termometrar och att använda informationen i vardagliga situationer.
Du kan till viss del läsa av en termometer och göra enkla uträkningar eller redovisningar utifrån det
Du kan med säkerhet läsa av en termometer och göra uträkningar eller redovisningar utifrån det
Du kan med stor säkerhet läsa av en termometer och göra tydliga uträkningar eller redovisningar utifrån det
Tyda diagram
Din förmåga att läsa av ett diagram och använda dig av informationen i diagrammet för att lösa en given uppgift.
Du kan till viss del läsa av ett diagram och göra enkla uträkningar utifrån det
Du kan med säkerhet läsa av och göra uträkningar utifrån ett diagram
Du kan med stor säkerhet läsa av olika diagram och göra uträkningar utifrån dessa
Matematiska metoder
Hur du kan använda dig av matematiska metoder som är passande för uppgiften
Du kan till viss del välja och använda matematiska metoder till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter inom statistik
Du kan välja de matematiska metoder som behövs för att lösa uppgiften och för att göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter inom statistik
Du kan med stor säkerhet välja de matematiska metoder som behövs för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom statistik
Problemlösning
Vilka metoder du väljer och hur du använder dig av informationen i diagrammen för att lösa en uppgift samt hur du resonerar kring frågeställningen
Du kan till viss del förklara och samtala om olika lösningsmetoder på ett i huvudsak fungerande sätt och använder för uppgiften lämpade tabeller/diagram.
Du kan i huvudsak förklara och samtala om olika lösningsmetoder på ett i huvudsak fungerande sätt och använder för uppgiften lämpade tabeller/diagram.
Du kan med säkerhet förklara och samtala om olika lösningsmetoder på ett fungerande sätt och använder för uppgiften lämpade tabeller/diagram.
Räkna ut medelvärde
Din förmåga att räkna ut medelvärde samt känna till begreppet median
Du kan med visst stöd räkna ut medelvärde
Du kan med säkerhet räkna ut medelvärde och känner till begreppet median
Du kan med stor säkerhet räkna ut medelvärde och median
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: