Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-12-03 18:39 i Gottsta skola Norrtälje
Eleverna kommer utveckla sin förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska med fokus på väder och årstider.
Grundskola 4 Engelska
Årstider har vi fyra stycken,; sommar, vinter, vår och höst. Vad heter de på engelska ska vi ta reda på tillsammans.Tolv månader finns det på ett år, vad dessa heter på engelska ska ni få lära er! Ni ska även få lära er när man använder, am, are och is.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? 

 • engelska texter
 • skrivuppgifter på engelska
 • muntliga övningar

Metod;

Jag ska:

 • läsa och samtala om innehållet olika texter som handlar om månader och årstider
 • läsa och översätta texter tillsammans med andra för att träna uttal och förståelse
 • följa instruktioner i olika övningar
 • arbeta med övningar som tränar hur man använder am, are och is
 • träna på vad månader och årstider heter på engelska

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

* beskriva årstider på engelska kortfattat
 *förstå när någon annan beskriver årstider på engelska
* vad månaderna och årstiderna heter på engelska
* använda Am, are och is på rätt sätt
* förstå det mesta av vad texterna vi läser handlar om
* kunna läsa delar av texterna vi arbetar med för andra
* förstå en enkel instruktion på engelska

Det visar jag genom att:

* arbeta med muntliga och skriftliga uppgifter under arbetspassen
* läsa texter tillsammans i grupp och diskutera innehållet
* följa de instruktioner jag får

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: