Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner kring julen

Skapad 2019-12-03 22:24 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Den här pedagogiska planeringen handlar om hur vi uppmärksammar och fokuserar lärandet och undervisningen kring jultraditioner på Spejarna.

Innehåll

Syfte 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Vi vill att barnen ska få  kännedom om vår värld och skapa en förståelse, nyfikenhet och ett intresse samt respekt för sin egen och andra kulturer. Men även en förståelse för hur likheter och olikheter berikar. Vi kommer under december månad fokusera kring de traditioner vi har kring julen.

 

 

Metod och genomförande

Vi använder oss av ett interkulturellt samt reflekterande förhållningssätt där vi utgår från barnens intressen, tankar och reflektioner. Vi använder oss av språk, drama, lek samt skapande. Under våra planerade undervisningstillfällen och i den spontana undervisningen har vi fokus på jultraditioner. Under den här tiden skall barnen ges möjlighet att sjunga julsånger och skapa. Vi sjunger julsånger och läser sagor som handlar om julen.

 

• Vi skapar en julkalender av barnens händer, som bildar en gran. Kulorna i granen har siffror på framsidan och QR-koder på baksidan. Vi sätter även upp dekorationsgranar med QR-koder som innehåller julsånger. 

• Barnen erbjuds julpyssel 

• Vi sjunger jullåtar, med språklig förstärkning av teckenspråk 

• Upptäckarna kommer att lussa för oss 13/12

• Vi bjuder in vårdnadshavarna till adventsfika 12/12


Utvärdering och analys

 -Kommer att genomföras kontinuerligt både enskilt, kollegialt och inkluderande med barnen.

-Genom pedagogiska dokumentationer, grupplärloggar och enskilda lärloggar.

- Utvärderas och reflekteras under vår avdelningsreflektion.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: