Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UPPDRAG 5 + 6 KÄLLKRITIK - DAGBÖCKER FRÅN FÖRINTELSEN+ HISTORIEBRUK: BOLLHUSMÖTET 1939

Skapad 2019-12-03 22:59 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
I skolan ska du få möjlighet att ta del av historiska berättelser med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. En historisk källa, till exempel i form av en dagbok, kan berätta om en individs eller familjs historia och spegla övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk Historia
I skolan ska du få möjlighet att ta del av historiska berättelser med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. En historisk källa, till exempel i form av en dagbok, kan berätta om en individs eller familjs historia och spegla övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Du ska även kunna förstå begreppet- historiebruk och kunna veta i vilka olika syften man kan använda historia. Vi kommer öva på detta och sedan göra en bedömning om"Kristallnatten"

Innehåll

UPPDRAG 5: KÄLLKRITIK MED SVENSKAN- BEDÖMNING + MÄNNISKORS LEVNADSVILLKOR

se filmen om källkritik: https://www.levandehistoria.se/klassrummet/kallkritik-historiebruk-rasism/elevsida-kallkritik

 

UPPDRAG 6 ÖVNING I HISTORIEBRUK   https://www.levandehistoria.se/klassrummet/kallkritik-historiebruk-rasism/elevsida-historiebruk/bollhusmotet

 se filmen om historiebruk: https://www.levandehistoria.se/klassrummet/kallkritik-historiebruk-rasism/elevsida-historiebruk

Uppgifter

 • Dagböcker från förintelsen- KÄLLKRITIK

 • Historiebruk - övning BOLLHUSMÖTET

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

Hi Sv SvA
Historiamatris år 7-9

Kunskapskrav Historia 7-9

Ej nått kunskapskraven. Ej behandlat förmågan
E
C
A
Förmåga:
*kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Förmåga:
*kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Förmåga:
*kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. *reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Förmåga:
*kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. *använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: