Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och argumentation

Skapad 2019-12-04 09:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Filosofi
Vad är språk egentligen och hur kan vi analysera språk, begrepp och argument?

Uppgifter

  • Språk och argumentation 1

  • Språk och argumentation 2

Matriser

Fio
Språk och argumentation

E
C
A
redogöra och diskutera: språkfilosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
jämföra teorier
Du gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
använda begrepp
Dessutom använder du med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder du med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder du med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
analysera: språkfilosofi
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller språkfilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
förklara
Dina analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån dina analyser ställer du dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
värdera
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
urskilja nyanser
Du urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
Du urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
Du urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
argumentera
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: