Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, folkrätten och mänskliga rättigheter

Skapad 2019-12-04 09:50 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Historia Samhällskunskap
I det här momentet arbetar vi med frågor som rör folkrätten, t.ex. de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten i väpnande konflikter. Vi tar upp betydelsen av internationella samarbeten samt FN:s roll i världspolitiken. Planeringen är kopplad till kapitel 4 i Stringent 1b.

Innehåll

 

 

INNEHÅLL

Det som vi kommer att arbeta med

Innehållsmässigt fokuserar vi på frågor som rör de mänskliga rättigheterna. Vi lägger stort fokus på vilka de mänskliga rättigheterna är och vad som händer när mänskliga rättigheter inskränks. Centrala modeller och begrepp är t.ex. MR-modellen, konventioner, humanitär rätt, folkrätt och krigsförbrytelser.

 

SYFTE & MÅL

Vilka kunskaper och färdigheter som vi ska utveckla

Målet är att ni ska få en djupare förståelse för de mänskliga rättigheterna, hur de hänger ihop med samhällets organisation och att ni ska kunna problematisera frågor som rör de mänskliga rättigheterna, inklusive frågor som rör väpnade konflikter och den humanitära rätten.

 

FÖRVÄNTNINGAR

Det som kommer att förväntas av dig

Aktivt deltagande i diskussioner, övningar och uppgifter som vi gör under lektionerna.

 

UPPGIFTER

Så här kommer du att få visa dina kunskaper

Kunskapstest 18/12

Vi kommer att ha ett kunskapstest om de mänskliga rättigheterna. I kunskapstestet förväntar jag mig se att ni kan redogöra för några rättigheter med koppling till exempelvis den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Case-diskussion: MR-dilemman 11/12

För att nyansera de mänskliga rättigheterna så kommer vi under en lektion att diskutera/presentera några utvalda fall (så kallade Case).

Samhällsanalys

Du ska också fylla på ytterligare ett kapitel i din samhällsanalys. Tillsammans med diskussion kring MR-dilemman (se ovan) ger det här dig en möjlighet att nyansera (problematisera) den problematik som kring de mänskliga rättigheterna. Instruktioner finns här.

 

BEDÖMNING

Så här kommer bedömningen att gå till

Feedback och framåtriktade kommentarer ges fortlöpande i de dokument som du delar med din lärare, samt genom muntliga dialoger. 

Sammanfattande omdömen (summativa bedömningar) sker via Unikum, där du i ett första skede kommer att få värdera dina egna insatser i en självbedömningsmatris efter genomförda uppgifter. Din lärare gör sedan en bedömning av det arbete som du har gjort hittills.

Observera att betyg endast sätts i slutet av kursen. 
Möjlighet till utveckling finns så länge kursen pågår.

 

VERKTYG

Vilka verktyg som vi använder i undervisningen

Vi använder Microsoft Teams som digitalt verktyg i undervisningen.

STUDIEMATERIAL

Dessa studie- och läromedel kommer att arbeta med

Planeringen är huvudsakligen kopplad till kapitel 4 i Stringent 1b (Holmstedt, M & Hydén, J, 2017).

Boken finns även tillgänglig i digital utgåva.

Filmserien Perspektiv på världen.

Kompletterande material:

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter.

FactlabGapminderNationalencyklopedinSvenska FN-förbundet och Landguiden (Utrikespolitiska institutet).

TIDSPERIOD

Så här länge kommer vi att arbeta med detta

Vi kommer att arbeta med detta från vecka 48 fram till vecka 51.

Vecka 48
Onsdag: Ingen lektion
Torsdag: Simon borta med tvåorna i Stockholm 
Fredag: Mänskliga rättigheter

Vecka 49
Onsdag: Diskriminering, hatbrott och hbtq-rättigheter
Torsdag: Väpnade konflikter och den humanitära rätten
Fredag: Skriva/Läsa

Vecka 50 
Onsdag: MR-dilemman
Tisdag: Skriva/läsa
Fredag: Skriva/läsa

Vecka 51
Onsdag: Kunskapstest om mänskliga rättigheter

Planering för hela läsåret hittar ni här. Årsplaneringen är endast en preliminär och kommer att ändras efter behov.

 

VAD HÄNDER SEN?

Detta kommer vi att arbeta med i nästa moment

Efter denna period kommer vi att arbeta med Medier, källkritik och vetenskapliga metoder. Då tar vi upp frågor som rör medias roll i samhället och tar upp aktuella frågor som rör källkritik och en del beteendevetenskapliga och psykologiska teorier kring hur människan hanterar information.

 

  

 

 

  TE19A

Uppgifter

 • Samhällsanalys - Slutinlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -

Matriser

His Sam
Mänskliga rättigheter

Ej avklarat
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Mänskliga rättigheter
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för och analysera någon artikel av de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt redogöra för och analysera några artiklar av de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera flera artiklar av de mänskliga rättigheterna.
Begrepp, modeller och teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I din analys kan du med viss säkerhet använda MR-modellen och skilja mellan olika typer av mänskliga rättigheter.
I din analys kan du med viss säkerhet använda MR-modellen och skilja mellan olika typer av mänskliga rättigheter.
I din analys kan du med säkerhet använda MR-modellen och skilja mellan olika typer av mänskliga rättigheter.
Mänskliga rättigheter
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för någon svårighet, problematik eller kritik med/mot de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt redogöra för någon svårighet, problematik eller kritik med/mot de mänskliga rättigheterna. Du kan också utförligt redogöra kring något dilemma som hör till de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för någon svårighet, problematik eller kritik med/mot de mänskliga rättigheterna. Du kan problematisera de mänskliga rättigheterna och värderar olika perspektiv i några dilemman.
Mänskliga rättigheter
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för och analysera barnkonventionen.
Du kan utförligt redogöra för och analysera barnkonventionen.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera barnkonventionen.
Samband och slutsatser
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan barnkonventionen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
I din analys förklarar du samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan barnkonventionen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
I din analys förklarar du samband och drar nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan barnkonventionen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
Mänskliga rättigheter
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för och analysera den humanitära rätten, det vill säga folkrätten i väpnade konflikter.
Du kan utförligt redogöra för och analysera den humanitära rätten, det vill säga folkrätten i väpnade konflikter.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera den humanitära rätten, det vill säga folkrätten i väpnade konflikter.
Nutida förhållanden och samhällsfrågor
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för och analysera FN:s roll och en väpnad konflikt.
Du kan utförligt redogöra för och analysera FN:s roll och en väpnad konflikt.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera FN:s roll och en väpnad konflikt.
Begrepp, modeller och teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I din analys använder du med viss säkerhet begreppen folkrätt och humanitär rätt.
I din analys använder du med viss säkerhet begreppen folkrätt och humanitär rätt.
I din analys använder du med säkerhet begreppen folkrätt och humanitär rätt.
Argument och interaktion
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter gällande MR-frågor och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter kring MR-frågor.
Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter gällande MR-frågor och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter kring MR-frågor.
Du kan ge välgrundade och nyanserade argument för dina ståndpunkter gällande MR-frågor och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter kring MR-frågor.
Framställning
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper om mänskliga rättigheter och väpnade konflikter i olika presentationsformer.
Du kan med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper om mänskliga rättigheter och väpnade konflikter i olika presentationsformer samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna.
Du kan med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper om mänskliga rättigheter och väpnade konflikter i olika presentationsformer samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: