Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vinter

Skapad 2019-12-04 10:29 i Nyckelpigans Förskola Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Med tema vinter vill vi ge barnen upplevelser av årstiden vinter. Vad händer i naturen på vintern? Vad gör djuren i naturen på vintern?

Innehåll

Mål:

 • Väcka barnens nyfikenhet för årstiden vinter. Skillnaden mellan höst och vinter.
 • Utveckla fin och grovmotorik.
 • Barnen får använda sina sinnen.
 • Utveckla talspråk, ordförråd.

Orsak till valt mål:

 • När barnens nyfikenhet väcks, väcks också drivkraften och lust att lära.
 • Att barnen får utveckla sin fin-och grovmotorik.
 • På ett lustfyllt sätt berika barnens ordförråd/talspråk.
 • Öka barnens tillit till sin egna förmåga.
 • Jobba med samarbete och få en fin gruppsammanhållning. 

Så här planerar vi att nå valda mål:

 • Vi jobbar med aktiviteter och letar vintertecken i våra grupper.
 • Promenader i närområdet. Vi får upplevelser av vintern på nya platser, barnens nyfikenhet kan väcka nya intressespår. 
 • Böcker utifrån temat vinter. / Språk 
 • Experiment, vad händer med snön när vi tar in den. Sockermålningar, med vackra vinter motiv. 
 • Bygga snögubbar och andra snöfigurer, snölyktor. Kanske måla på snö.
 • Vi använder oss av estetiska uttrycksformer såsom bild, lera, musik 
 • Barnen får använda sina sinnen, vid jul bakar vi pepparkakor, smak, doft, känsel. 
 • Påklädning, nu till vintern är det mycket kläder, barnen övar på att klä av och på kläder, de blir oftast mycket stolta när de klarar själva. I hallen sitter bilder på vilken ordning man börjar klä på sig kläderna. Att bryta ned händelseförlopp i mindre delar och se mönster och få de olika delarna i ett logiskt mönster är början till programmering. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: