Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Embracing Disability

Skapad 2019-12-04 12:23 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Viktiga händelser som påverkar elevernas vardag ger bra underlag för diskussioner i klassen. Det uppmuntrar samtal, engagemang och förståelse för varandra.
Grundskola F – 9 Modersmål
Uppmärksammar Internationella Dagen för Personer med Funktionsnedsättning.

Innehåll

Viktiga händelser som påverkar elevernas vardag ger bra underlag för diskussioner i klassen. Temat är tänkt att användas för att öva på förståelsestrategier och samtalsmetoder.

Det uppmuntrar samtal, engagemang och förståelse för varandra. 

 

 

Genomförande:

Skriv “International Day of Persons with Disablity” som introduktion till temat.

Presentation i helklass om strategier att slå upp okända ord eller texter.

Begreppsdefinitioner - 1. international 2. disability

Aktiviteter på ett digitalt verktyg i helklass - Embracing Disability 

Övningar som grupparbete - KL (kooperativt lärande) strategi - pennan runt 

Diskussion i gruppen med följdfrågor baserades på samtal.


Bedömning baseras på:

Elevens deltagande i helklass- och gruppaktivitet och diskussioner.

Elevens förmåga att använda kunskaper vid andra tillfällen.

 

Lektionens kunskapsmål

Läsa och skriva

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Jag kan stavningsregler på mitt modersmål 

Jag kan jämföra mitt modersmåls stavningsregler med svenskan

Tala, lyssna, samtala

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Jag samtalar med kamrater och vuxna på mitt modersmål

Jag utökar mitt ord- och begreppsförråd

Jag deltar aktivt i samtal och diskussion med kamrater och vuxna

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav

Kan läsa elevnära åldersanpassade texter med viss flyt.

Kan välja och använda lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt.

Med viss säkerhet använda grundläggande regler för språkriktighet.

Kan stava ord som används ofta och är vanliga i elevers vardag/texter.

Kan samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

Kan ställa frågor i samtal. Kan framföra åsikter.

Kan föra enkla resonemang om textens budskap.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
    Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: