Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i ämnet svenska. Delprov A - Tala, ht 2019

Skapad 2019-12-04 12:48 i Rönnowskolan Kristianstad
Delprov A, tala. Den muntliga delen som bygger på tre delmoment. - Presentera (presentation av din text eller bild) - Leda diskussion - Delta i diskussion
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

Kunskapskrav för betygen E,C och A i årskurs 9 som berör delprov A

Kursplanernas syfte

Eleven utvecklar sin förmåga att

  • formulera sig  och kommunicera i tal...
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framför åsikter med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt/för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt väl/väl fungerande struktur och innehåll och viss/relativt god/god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

Matriser

Sv
Nationella prov i ämnet svenska, delprov A

Moment: Presentera

F når inte kunskapskrav för betyget E
E
C
A
Innehåll
Du läser sammanfattningen.
Du läser sammanfattningen.
Du läser sammanfattningen.
Du framför åsikter om texten utifrån - Frågor att fundera över - med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter om texten utifrån - Frågor att fundera över - med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter om texten utifrån - Frågor att fundera över - med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Du visar viss anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.

Moment: Leda diskussion

F når inte kunskapskrav för betyget E
E
C
A
Struktur
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Du gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Du gör rimlig sammanfattning av diskussionen.
Du gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.

Moment: Delta i diskussion

F når inte kunskapskrav för betyget E
E
C
A
Innehåll
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du praktiserar turtagning till viss del.
Du praktiserar turtagning relativt väl.
Du praktiserar turtagning väl.
Du klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: