Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing My Story

Skapad 2019-12-04 14:20 i Resursskola Kristianstad
Grundskola F – 9 Engelska
You are going to write a text about what living in the 21th century is like

Innehåll

Writing English "Our Time My Story"

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

·         bli säkrare på att uttrycka dig i skrift om åsikter och välbekanta ämnesområden

·         anpassa din text efter mottagare och syfte

·         följa instruktioner på engelska

·         träna språkliga strategier för att göra dig förstådd

      bearbeta din text efter anvisningar

Arbetets innehåll

Ämne: Writing Project – ”Our Time My Story”

Skrivuppgift efter instruktion på engelska

Skriva:

·         Du kommer att arbeta individuellt med att läsa och följa en instruktion för en skrivuppgift på engelska

·         Du kommer att skriva en text på 250-500 ord om saker som berör dig

·         Du kommer att bearbeta och utveckla din text efter instruktioner

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag särskilt att bedöma din förmåga att följa instruktioner och uttrycka dig skriftligt och även hur du bearbetar och utvecklar din text. Se matrisen nedan.

Kunskapskrav

 

 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande

 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation

 

 

Reflektion och utvärdering

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Writing My Story

Rubrik 1

E
C
A
Formulera sig och kommunicera i skrift. Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Kan dessutom välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan dessutom välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan dessutom välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriftlig framställning
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
REALIA Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang
Diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang
Diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang
Diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang
Kan också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: