Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2019-12-04 14:22 i Jonsereds skola Partille
Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik
I matteborgen 4B följer vi med familjen Borg som lotsar oss genom olika områden inom matematiken. Häng med och utveckla dina matematiska förmågor!

Innehåll

Varför ska vi göra detta?

(se syfte nedan)

 

Vad ska vi lära oss?

(se kunskapskraven nedan)

 

Vad ska vi göra?

(se centralt innehåll nedan)

 

Hur ska vi arbeta?

(metod och arbetssätt)

Vi kommer att utgå ifrån matteboken "Mattborgen 4B".

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; repetition eller fördjupning.

Varje nytt kapitel inleds med en genomgång av målen för det aktuella kapitlet och diskussion om olika matematiska problem.

Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp.

Vi kommer att arbeta praktiskt med laborativt material.

Vi arbetar med digitala verktyg och matteappar.

 

 

Hur ska du visa vad du kan?

Bedömning

Muntligt och skriftligt arbete under lektioner, enskilt och i grupp.

Diagnoser

Prov / muntliga och skriftliga

Under terminens gång kommer löpande bedömning att ske i matrisen (se nedan). I matrisen bedöms främst de matematiska färdigheterna. Förmågorna kommer därför att bedömas i löpande text inför utvecklingssamtalen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4B

Tid
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 6
Jag kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Jag kan läsa och skriva datum.
Jag kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Jag kan räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Jag kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Jag kan läsa av en tidtabell.
Addition och subtraktion
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 7
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Jag kan räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Jag kan tecknet för "ungefär lika med"
Jag kan använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
Geometri
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 8
Jag kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Jag kan namnen på olika månghörningar.
Jag kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Jag kan förstå och använda skala.
Bråk
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 9
Jag kan läsa och skriva bråk, till exempel 1/2 1/4 1/5 1/10 2/3 5/6 3/8
Jag kan avläsa bilder av bråk.
Jag vet hur många delar det går på en hel.
Jag kan storleksordna bråk, till exempel 1/5 2/5 4/5 och 1/4 1/3 1/2
Multiplikation och division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 10.
Jag kan räkna multiplikation med större tal, till exempel 3 x 4174.
Jag kan räkna med kort division, till exempel 1248/4, 3615/3
Jag kan använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: