Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2019-12-04 15:29 i Gylle skola Borlänge
Planering mellankrigstiden & andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer under några veckor arbeta med andra världskriget. Ni ska lära er följande: * Bakgrund och orsak till 2:a vkr * Krigets händelseförlopp *Konsekvenser

Innehåll

Tidsplan 

Vi kommer arbeta med arbetsområdet mellan veckorna 3 - 6. 

Arbetssätt

Muntliga lärargenomgångar, filmer och digitalt material. 

Du kommer få arbeta med instuderingsfrågor, arbetsblad, skrivuppgifter och diskussionsuppgifter under lektionstid. 

Materialet utgår i huvudsak från Levande Historia 9, s. 334 - 365.

Innan provet kommer du även få en checklista över vad det är du behöver kunna inför provet. Föreläsningar och studiematerial uppdateras här kontinuerligt.

Bedömning och betygssättning  

Prov v 6

Visad kunskap på lektionstid och skriftliga inlämningsuppgifter tas också med i bedömningen. 

Uppgifter

 • Checklista, instuderingsfrågor och föreläsningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: