Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik -räknesätt och taluppfattning år 1

Skapad 2019-12-04 15:41 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Matematik -räknesätt, tal och taluppfattning.

Innehåll

 Vi kommer arbeta med: 

Taluppfattning samt matematiska termer och begrepp.

Räkna uppåt och neråt 1-50 samt ramsräkning.

Arbeta med uppdelning av tal.

Matematiska termer och symboler.

Träna och förstå räknesätten addition och subtraktion, utan tiolatsölvergång.

 Läsa och skriva talen 0-20

Förstå och använda ordningstal 1-10.

 Arbeta med att förstå likhetstecknets betydelse.

Arbeta med begreppen hälften och dubbelt och andra vanligt förekommande matematisk begrepp.

Träna huvudräkning inom talområdet 1-20.

Träna på ta som tillsammans blir tio, dvs 10-kamrater.

Tolka och skapa matematiska mönster

 Arbeta med geometrins grunder. Kunna basformerna samt beskriva dem.

      Träna på klockan, hel- och halvtimme.

·     Träna på enkel problemlösnining.

 

Arbeta med att förstå begreppet symmetri.

Träna på att förstå och använda enkel bråk.

Arbeta med enkla diagram och tabeller i olika former.

 

 

T

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: