Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är liv? ht 2019

Skapad 2019-12-04 16:07 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 Biologi
Vad är liv? Livets utveckling samt lite ekologi.

InnehållFöreläsningar
Enkla fältundersökningar med tillhörande rapporter
Ev. någon film
Gruppövningar och enskilda uppgifter

Kunskapstest

 

Arbetet bedöms

Formativt under arbetets gång.
Summativt i samband med inlämningar och test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Vad är liv? v45-50

Rubrik 1

Ännu ej godtagbart
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Genomföra systematiska undersökningar
Använda biologins begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: