Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World War II

Skapad 2019-12-04 16:24 i Stadsparksskolan Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola F – 9 Engelska
In this project we're going to learn about WWII; what happened and how did it affect the English-speaking world?

Innehåll

 

Mål och Syfte

Efter genomförandet av projektet så ska eleven kunna navigera i lättillgängliga texter/tal om ämnet andra världskriget samt kunna skriva en ögonvittnesskildring som anknyter till ämnet. Eleven kan dessutom deltaga i diskussioner i ämnet. 

Syftet är att dels främja elevens kunskap om historiens roll i att forma världen och dels att få möjlighet att reflektera över och diskutera mänskliga rättigheter historiskt och i nutiden på engelska. 

 

Centralt innehåll - vad läser vi?

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

Vi kommer arbeta med både talad engelska (föreläsningar, ljud- och videoklipp) och texter (fakta, ögonvittnesskildringar samt popkultur som tar sin inspiration från andra världskriget). Vi kommer att både diskutera och skriva egna texter. 

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Elevens förmåga att: läsa, lyssna, skriva och samtala kring ämnet på engelska. (för utförligare kunskapsmål se matris)

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11

Matriser

En
Eyewitness' account

Bedömningsaspekter för skrivande

F
E
C
A
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, och personligt
Texten är intressant, personlig och beskrivande
Texten är mycket innehållsrik och intressant med ett beskrivande språk.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Flyt och sammanhang
Texten har en viss struktur, och några bindeord används.
Texten har struktur. En del bindeord används och texten har ett visst flyt och är relativt sammanhängande, med en röd tråd.
Texten har en god struktur. Bindeord används genomgående i texten på et effektivt sätt som ger den flyt och gör den sammanhängande. Texten har en tydlig röd tråd.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler, men är ändå begriplig.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler och stavning
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavningen är tidvis obegriplig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning. Stavningen är begriplig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns. Stavningen är relativt tydlig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt. Stavningen är tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: