Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsning år 4, Dalabergsskolan

Skapad 2019-12-04 16:58 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska läsning, med matris från Nya språket lyfter.

Innehåll

Inledning

Ett av målen med undervisningen i svenska är att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Detta ska du kunna:

Du ska kunna:

 • läsa olika typer av texter för barn och ungdomar.
 • använda olika strategier (knep) för att förstå texten du läser. 
 • sammanfatta det du läst.
 • tolka och resonera om det du läst.
 • berätta om vad du tycker om texten du läst.

Hur jobbar vi?

Vi ska läsa många olika typer av texter som vi bearbetar genom diskussioner, skriftliga frågor samt att själva ställa frågor om texten. Vi läser själva böcker som man får välja när vi är på biblioteket, både enskilt och i grupp. Vi har även en gemensam högläsningsbok sm vi lyssnar och bearbetar på olika sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Matriser för läs- och skrivutveckling

Nya språket lyfter

1 - på väg
2 - enkelt
3 - utvecklat
4 - välutvecklat
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Läsa D
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.

Läsa 4A

1 - på väg
2 - enkelt
3 - utvecklat
4 - välutvecklat
Du kan läsa olika typer av texter för barn och ungdomar.
Du kan läsa olika texter för barn och ungdomar med flyt (utan att behöva stanna upp och ljuda orden allt för ofta).
Du kan läsa olika texter för barn och ungdomar med gott flyt (utan att behöva stanna upp och ljuda orden mer än någon gång då och då).
Du kan läsa olika texter för barn och ungdomar med mycket gott flyt (utan att behöva stanna upp och ljuda orden).
Du kan använda olika strategier (knep) för att förstå texten du läser.
När du läser och stöter på ett svårt ord kan du ibland ta dig vidare med hjälp av olika knep (ljuda, känna igen delar av ordet, be om hjälp mm)
När du läser och stöter på ett svårt ord kan du oftast ta dig vidare med hjälp av olika knep (ljuda, känna igen delar av ordet, be om hjälp mm).
När du läser och stöter på ett svårt ord kan du nästan alltid ta dig vidare med hjälp av olika knep (ljuda, känna igen delar av ordet, be om hjälp mm).
Du kan sammanfatta det du läst.
Du kan kort berätta vad en text handlat om i rätt tidsordning.
Du kan berätta vad en text handlat om så handlingen blir tydlig.
Du kan berätta om vad en text handlat om så handlingen blir tydlig och du kan även använda exempel från texten.
Du kan tolka och resonera om det du läst.
Du kan prata om vad en text betyder med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan resonera i ett par steg om vad en text betyder med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan resonera i flera steg och ur flera synvinklar om vad en text betyder med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan berätta om vad du tycker om texten du läst.
Du kan säga vad du tycker om en text, om den var bra eller dålig.
Du kan säga vad du tycker om en text och motivera varför du tycker det du tycker.
Du kan säga vad du tycker om en text och motivera varför du tycker det du tycker samt ge exempel från texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: