Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande projektplanering Skogslindens yngrebarn -mitterminsplanering

Skapad 2019-12-04 17:18 i Skogslinden Haninge
Förskola
Övergripande projektplanering -mitterminsplanering

Innehåll

Mål -Beskriv de färdigheter/kunskaper ni strävar efter att barnen ska få tillgång till genom projektet. Vad förväntas de lära sig?

Att barngruppen ska utveckla kunskaper och känsla kring samarbete, Tillsammanshet, vi-känsla, empati och kompisskap.

Möjlighet att utveckla ett rikt språk.

Introduktion av skapandetekniker och materialkunskaper för att ge barnen grundläggande kunskaper för fortsatt lärande.

Syfte- Beskriv varför barnen har nytta av att sträva efter det planerade målet.

Det är viktigt att barnen för framtiden får en stark värdegrund så de kan växa upp till empatiska och ansvarskännande samhällsmedborgare.

En stark språklig grund kan locka till ett livslångt intresse för litteratur, språk och lärande.

Goda kunskaper kring olika skapandetekniker och material ger barnen möjlighet att förverkliga och vidareutveckla sina idéer, teorier och hypoteser.

Övergripande frågeställning -Beskriv vad ni vill observera och är nyfikna på i barnens aktiviteter och lärprocesser.

Hur ser vi att barnen utvecklar kunskaper och hållbara relationer till varandra och sin omvärld?

Vi vill observera hur barnen tar till sig och utvecklar nya färdigheter gällande material och arbetstekniker, samt hur de utvecklas i relation till, och i samspel med, varandra. 

Metod -hur kan vi utmana barnen för att nå mål och syfte?

Genom fortsatt arbete med olika sagor som den röda tråden i projektet vill vi utmana barnen
både genom olika skapandeaktiviteter som att rita, måla, lera och klistra men också genom berättande, rollek, samarbete och undersökande av vår omvärld.

I våra rolleksmiljöer övar vi på samarbete, turtagning, empati m.m

 Vi vill ge barnen ett rikt språk. Det gör vi bl.a. genom att använda oss av ett rikt och korrekt språk i dialog med barnen, samling i olika grupper, använda oss av Bornholmsmodellen, spontana lässituationer etc.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: