👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden- Hjärtrud

Skapad 2019-12-04 18:44 i Edsviken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Värdegrunden- hur vi arbetar med värdegrunden.

Innehåll

Känslor-

Känslobollar, vi har bollar med olika känslouttryck, med hjälp av bollarna kan vi visa hur känslorna kan se ut och hjälpa barnen att sätta ord på dom.

Olikheter-likheter

Vi planerar att arbeta med olika sagor, tex sagan Petter och hans fyra getter. Getterna har olika färg, men alla fyra är lika bra! 

Stopp-Röda handen!

För att barnen ska lära sig kroppslig integritet, uppmärksamma andra på vad som gör ont/inte känns bra så lär vi barnen säga stopp. Vi upprepar ordet så att det blir ett mantra för barnen.

Trösta, säga/göra förlåt, hur man är en bra kompis.

 Vi läser böcker om hur man är en bra kompis, vi engagerar barnen i att trösta den som är ledsen (göra förlåt).

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Alla barn ska bli trygga, ha roligt, lära och utvecklas tillsammans på förskolan)

 • Hur ska undervisningen genomföras? Barn lär sig i mötet med andra och i mötet med leksaker, böcker mm. Därför är det lämpligt att undervisningen sker under samlingen, men även spontant i verksamheten.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Löpande 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För barnen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Alla i arbetslaget

 • Vad är målet: Att barnen ska få förståelse för sina egna och andras känslor. Få möjlighet att upptäcka olikheter/likheter. Lära sig lyssna på och respektera när någon säger stopp, eller visar stopp med kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18