Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela instrument

Skapad 2019-12-05 07:52 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Mall för pedagogiska planeringar för elever som läser ämnesområdena på Östergårdsskolan.
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Motorik
Framställa musik med hjälp av olika instrument

Innehåll

Syfte

Använda och utveckla den motoriska förmågan att spela på ett instrument.

Framställa musik med hjälp av olika instrument

Genom bildstöd välja vilket instrument du vill spela på

Mål

Jag vill kunna framställa musik med hjälp av olika instrument

Innehåll

Jag arbetar enskilt och i grupp

Jag spelar på olika instrument

Jag väljer vilket instrument jag vill spela på med hjälp av bildstöd

Jag spelar med mina fötter

Jag övar på att greppa och hålla i olika instrument

Jag reflekterar över orsak/verkan (ex. när jag slår på trumman -> låter den)

Jag spelar med och utan musik i bakgrunden

Bedömning

Jag deltar i att framställa musik med hjälp av olika instrument

Jag deltar i kommunikationen kring de olika momenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: