Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund- Adventskalender 2019

Skapad 2019-12-05 07:58 i Kristinebergs förskola Hudiksvall
Förskola
Värdegrundsarbete genom adventskalender. Ålder 1-3 år.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund

Tidsperiod: 49-51

Förskolans namn: Kristinebergs Förskola

Grupp: Kantarellen

Barnens ålder: 1-3 år 

År och datum:: 5/12-19

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Värdegrund, Kompisböckerna Igelkott och Kanin. 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Adventskalendern ska ge barnen möjlighet att utveckla empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 
Få en förståelse för att använda olika digitala verktyg. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- En lucka öppnas varje dag och innehållet har sitt ursprung i kompisböckerna. Det kommer både vara praktiskt och teoretiskt innehåll. Varje barn får möjlighet att öppna en lucka samt scanna en QR-kod. Bakom varje QR-kod döljer sig dagens bok som aktiviteten utgår ifrån. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Spaltdokumentationer 1,2 och 3. Unikum och dokumentationsvägg. Planeringen upprättad av: Pedagogerna på Kantarellen.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: