Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evas känslokoll

Skapad 2019-12-05 08:11 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Värdegrundsarbete. Barnen ska genom detta arbete få en djupare förståelse för sina känslor.
Förskola
Vi tittar på Eva Funcks programserie "Evas känslokoll". Där tas följande känslor upp: oro och intresse, arg och ledsen, glad och rädd, skam och förvåning, avsmak och empati.

Innehåll

Bakgrund:

Vi vill ge barnen redskap för att se och förstå sina känslor men också andras. Samma känsla kan också kännas olika från person till person. Barnen ska vara medvetna om hur vi människor kan påverka andra och hur man kan hjälpa varandra. 

Vi vill också att det ska kännas okej för barnen att visa sina känslor, alla har rätt att känna som man gör.

 

Syfte:

Genom att kunna använda oss utav Evas Känslokoll i våran utbildning kommer barnen få en anna förståelse för vad vi känner inom oss. Och även hjälpa oss att få en bra diskusssion med barnen. Vi kan även koppla styrda aktiviteter till detta för att få en genomsyrad verksamhet. 

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar kontunuerligt med hjälp utav unikum. Även genom observationer och diskutioner med hela barngruppen samt det enskilda barnet. 

 

Utvärdering/ analys:

Vi analyserar och diskuterar i arbetslaget då med hjälp av vår blogg på unikum samt annan dokumentation kring vad barnen uttryckt och diskuterat om. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: