Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans

Skapad 2019-12-05 08:15 i Duveds skola Åre
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Välkommen till momentet Dans!

Innehåll

www.dansilomma.comMOMENT DANS

 

Varför ämnet Idrott och Hälsa?

Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. (…) Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga (www.skolverket.se).Moment Dans åk 6

 

Förmågor att utveckla

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Centralt innehåll

 • (...) Danser och rörelser till musik.

 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 • Kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer. 

 

Kunskapskrav

 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till takt och rytm.

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten. 

 

Lektionsplanering

 

 • Lektion 1. Just Dance.

 • Lektion 2. Expressiv/Fri dans: Vi rör oss i takt till olika typer av musik. Vad har musiken för betydelse i.. Film utan musik.. Vilken typ av musik till olika känslor..

 • Lektion 3. Traditionella danser: Bugg. Inkludering/genusperspektiv genom diskussion, förare och följare, könskodade danser. 

 • Lektion 4. Programmera dans genom användning av stegkombinationer samt koreografi.

 • Lektion 5. Skapa egen dans.

 • Lektion 6. Skapa egen dans. 

 • Lektion 7. Redovisning av dans.

 

Redovisning av kunskaper och förmågor

 • Under lektionstid.

 • Redovisning av skapad dans sker genom film som skickas till ulrika.frisk@zonline.se 

 • Kompisbedömning.E

C

A

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till viss del till takt och rytm.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan anpassa sina

rörelser till takt och rytm.

Eleven kan programmera egen dans med några enkla stegkombinationer.

Eleven kan programmera egen dans med olika stegkombinationer.

Eleven kan programmera egen dans med flera olika stegkombinationer.

Eleven klarar av att fokusera på ett moment i taget och behöver ibland hjälp med att komma tillbaka till takt.

Eleven kan hålla reda på flera moment och hittar tillbaka till takt med viss hjälp.

Eleven har ett automatiserat dansspråk samt taktkänsla och hittar tillbaka till takt utan hjälp.Uppgift Att skapa egen dans

 

Gruppen ska gemensamt programmera en dans till musik med hjälp av givna steg på färgkorten samt stegkombinationer från sifferdansen. Dansen utvecklas sedan genom att lägga till rörelsekort och ska innehålla minst fem olika stegkombinationer. Hela gruppen ska framföra dansen som filmas och mailas till ulrika.frisk@zonline.se 

 

Musik: Don´t start now Dua Lipa

Gröna kort: Enkla bassteg

Röda kort: Komplexa steg

Gula kort: Enklare utmaning/utveckling

Blå kort: Svårare utmaningar/utveckling

 

 

 1. Välj 1 GRÖNT kort och testa steget tillsammans i gruppen.

 2. Ta ett GRÖNT kort till och dansa rörelserna efter varandra.

 3. Plussa på ett GRÖNT eller GULT kort (som till exempel att du klappar händerna på den 4:e takten).

 4. Visa rörelserna som en dans tillsammans i gruppen.

 5. Lägg till 1 GULT/BLÅTT kort för att utveckla er dans.

 6. Lägg till 1-2 GRÖNA/RÖDA kort och få en längre dans.

 7. Varje steg går i takten 1-8.

 8. Lägg till steg från genomgången på tavlan alt välj egna steg eller blanda de olika stegen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: