Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nallen Simrishamns Förskolor - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Skapad 2019-12-05 08:41 i Nallens förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

 • utveckla sitt ordförråd 

• berätta, uttrycka tankar och ställa frågor till andra och olika sammanhang

• ställa frågor, utforska och samtala om naturvetenskap och teknik

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

Vi arbetar tematiskt utifrån Guldlock och de tre björnarna. Vi väljer ut olika fenomen ifrån boken och arbetar med ett i taget i olika aktiviteter.  

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

 • använda nya ord/begrepp eller få en förståelse kring inom naturvetenskap och teknik. Vattnets faser (fast, flytande, gas), ljudvågor, tyngdkraft och hållbarhet. 
•ställa frågor kring naturvetenskap och teknik

•använda sin kunskap i olika sammanhang (tex vid lek)

Vilka mätmetoder ska vi använda?

 • tankekartor

•observationer

• intervjuer 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 Väcka nyfikenheten och öka kunskapen kring den vardagliga tekniken. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: