Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor - Det var en gång

Skapad 2019-12-05 09:42 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Så levde de lyckliga i alla sina dagar! Följ med på den spännande resan mot det lyckliga slutet!

Innehåll

Vad ska vi göra?

Sagor är en typ av berättelse som återfinns i alla kulturer. Ofta finns det ett budskap i sagan som är lika mycket riktat till vuxna som till barn. Dessa budskap ska vi titta närmare på samtidigt som vi lär oss mer om hur sagorna är uppbyggda. 

Vi kommer att läsa sagor och se filmatiseringar av sagor från olika delar av världen. Vi uppmärksammar typiska "sagodrag", mönster och återkommande inslag. I slutet av perioden finns det tid att göra en egen saga eller bättra på en som redan finns. 

Resurser:

Fixa texten 1 s 60-73. Mönstertext och uppgifter

Sagor från andra länder Youtube

Ord och begrepp att ha koll på:

Folksaga. Saga som återberättats i en lång tradition.

Konstsaga. Saga som har en känd författare.

Fabel. Saga med djur i huvudrollerna.

"Det var en gång för länge sedan i ett avlägset land..."  Att det inte finns någon exakt angiven plats eller tid gör det lättare för läsaren/lyssnaren att själv fantisera

Huvudpersonen. Oftast en ung pojke eller flicka, rik eller fattig

Uppdraget. Det problem som huvudpersonen måste lösa.

Sagofigurer. Tomtar, troll, häxor, trollkarlar, alver, älvor, tomtar, feer mm

Otroliga händelser. Magiska saker, förtrollningar och förvandlingar. 

De magiska talen: tre och sju

Det goda segrar över det onda

 

Du utvecklas och bedöms efter din aktivitet under lektionerna och ditt arbete med den "egna" sagan. 

Uppgifter

 • Egen saga

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: