Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frågor reflektion

Skapad 2019-12-05 10:22 i Långareds förskola Alingsås
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. (ta bort denna text när ni skapar er egen planering)

Innehåll

Syfte - varför?

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse kring 

(Tänk på att arbetsplanen, valda utvecklingsmål tillsammans med barnens intressen och behov ska vägleda planeringen)

TA BORT RÖD TEXT NÄR NI FYLLT 

 

Mål - vad?

Vilka mål i läroplanen kan vi koppla det här till - långsiktig beskrivning, gärna avgränsade mål, kopiera upp hit om ni önskar efter att ha fyllt i längst ner i editorn

 

Utgångsläge 

a) Vilka intressen och förståelse kan vi redan uppfatta hos barnen som kan kopplas till målområdet? (Utgångsläge)

b) Vilka förmågor och förståelse har barnen utvecklat vid målområdets avslut?  (Nyläge)

c) Behöver vi pedagoger mer kunskap? Hur skaffar vi oss det?

 TA BORT RÖD TEXT NÄR NI FYLLT I

 

Genomförande - Hur

Beskriv hur ni planerar att introducera och genomföra aktiviteter/erbjudanden?

Hur använder vi oss av den pedagogiska miljön och material? Platser att vara på?

Hur ska aktiviteter/erbjudanden dokumenteras för att fånga intressen och utmana vidare?

TA BORT RÖD TEXT NÄR NI FYLLT I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vem ansvarar för vad?

(förberedelse, genomförande, dokumentation)

RUBRIKEN BEHÖVER EJ PUBLICERAS, KAN NEDTECKNAS I EXEMPELVIS PEDAGOGYTORNA REFLEKTION/ANALYS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÖDFRÅGOR TILL PEDAGOGERNAS UPPFÖLJNING

 

Detta har vi genomfört:

(Utgå från undervisning planerad och/eller spontan)

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys - barnens lärande OCH vad i organisationen ni tror bidragit

Tänk på att arbetsplanen, valda mål tillsammans med barnens intressen och behov ska vägleda i analysen

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

  • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning?
  • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
  • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

Organisation - vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse

  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

Upplever ni att flickor och pojkar givits samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har ni arbetat med Tillgänglig Lärmiljö för att möta alla barn och ser ni att det har gett något resultat?

Hur har ni arbetat med beslutade aktiva åtgärder och hur ser ni att det har gett resultat?

Hur går ni vidare

Fundera på - hur kan ni fördjupa/utveckla?

(Hur kan ni utveckla miljön, eller behov av mer ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Har ni tillräckliga strukturer för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: