Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färgen i konsten

Skapad 2019-12-05 11:41 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Bild
Färglära, konsthistoria, måleri, grupparbete

Innehåll

Vi kommer att arbeta undersökande med färglära och måla bilder ur konsthistorien med fokus på färgstarka konstnärer. Vi kommer att arbeta i mindre grupper och måla ett pusselmåleri. Vi djupdyker  i olika konstnärer och lär oss mer om dem och deras måleri i ett gemensamt detektivarbete. Vi avslutar projektet med att redovisa vårt arbete skriftligt och muntligt inför klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
kunskapsmatris

Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
material och teknik
Du visar ovana att hantera material, tekniker och prövar sällan nya sätt att arbeta med färg, form. Du behöver arbeta mer undersökande för att nå kunskapskraven.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt. Du prövar på ett ganska bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt. Du prövar på ett bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och mycket bra sätt med många idéer. Du prövar på ett mycket bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i dina bilder.
bildkomposition
Du har svårt att sätta ihop former, färger till en berättande bildkompositioner och behöver träna mer för att nå kunskapskraven.
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Idéutveckling
Du har svårt för att utveckla egna idéer om uppgiftens utförande och behöver träna mer för att nå kunskapskraven.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspireras till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspireras till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspireras till skapande.
Arbeta självständigt
Du behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång. Du är sällan aktiv i gemensamt skapande eller vid diskussioner och behöver ta ett större eget ansvar för din arbetsinsats för att nå kunskapskraven.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Presentation
Du har svårt att presentera dina bilder enligt uppgiftens syfte så att budskapet framgår. Du behöver utveckla denna förmåga mer för att nå kunskapskraven.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Bildanalys
Du har svårt att göra enklare beskrivningar av bilder och visar få kopplingar till egna erfarenheter, andras verk och företeelser i världen. Du behöver utveckla förmågan för att nå kunskapskraven.
Du kan förstå bilder och andra konstverk från förr och nu. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andras konstverk och händelser i omvärlden.
Du kan förstå bilder och andra konstverk från förr och nu. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andras konstverk och händelser i omvärlden.
Du kan förstå bilder och andra konstverk från förr och nu. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andras konstverk och händelser i omvärlden.
Ämnesanknutna begrepp
Du har svårt att göra enkla beskrivningar av bilders uttryck, innehåll och funktion med ämnesspecifika begrepp. Du behöver utveckla förmågan för att nå kunskapskraven.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett enkelt sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett bra sätt.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett välutvecklat sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: