Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dansstop med geometriska former

Skapad 2019-12-05 12:47 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Barnen ska få utforska geometriska former genom en dansstopsaktivitet som samtidigt utvecklar deras motorik samt koordinationsförmåga.

Innehåll

Aktiviteten genomförs av mig, Maija, under min ledningsvecka som VFU student på Furustugan Förskola, avdelning Eken. 


Målgrupp och syfte

Aktiviteten är tänkt att genomföras med Lejon samt Tigergruppen, 3-6 år. Aktiviteten har ett visst regeltänk som är passande samt utmanande för barn runt den åldern. 

 

Mål för aktiviteten

  • Låta barnen utveckla sin motorik samt koordinationsförmåga genom dansen samt genom att stanna upp när musiken tystnar. 
  • Ge barnen chansen att utforska geometriska former som begrepp men också undersöka deras egenskaper.

 

Pedagogisk miljö och verktyg/material

Aktiviteten äger rum i förskolans lekhall, där det finns tillgång till mycket springyta. Det material som kommer användas är maskeringstejp, tre urklippta större geometriska former i papper samt någon sorts ljudkälla till musiken. 

 

Genomförande

Vi sätter oss ned med barnen i en ring i lekhallen och pratar om vad vi ser inne i rummet. Möblerna är flyttade för att frigöra yta och det sitter maskeringstejp på golvet. Vad ser vi för former? Vad är det för skillnader/likheter mellan formerna? Vi berättar sedan att vi ska göra ett dansstop, och när musiken tystnar så måste barnen snabbt hoppa in i en valfri geometrisk form och stå helt stilla. Vi leker så en stund och efter halva tiden byter vi regler. Vi sätter oss ned igen och vi förklarar att vi nu vid själva dansstoppet måste titta på pedagogen som leder (den som stoppar musiken) för att denne då kommer hålla upp en geometrisk form med ena handen. Alla barnen måste då snabbt leta upp samma form som pedagogen håller upp som finns upptejpad på golvet och ställa sig stilla där i.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: