Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett arbete om de västerländska religioner, judendom, kristendom och islam åk 7 19/20

Skapad 2019-12-05 12:54 i Almåsskolan Mölndals Stad
Ett arbete om judendomen, kristendomen och islam för år 6.
Grundskola 7 Religionskunskap
Arbetet om de västerländska religionerna syftar till att utveckla dina kunskaper om judenom, kristendom och islam. Under de kommande veckorna. Du kommer bli uppmärksam på hur människor inom dessa religiösa traditioner lever med och uttrycker, sin religion och tro.

Lycka till!//Malin

Innehåll

Centralt innehåll

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom..
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Kunskapskrav

Med utgångspunkt från kristendom, judendom och islam avser bedömningen era kunskaper och resonemang kring:

 • några heliga platser, eller rum, ritualer och levnadsregler.
 • likheter och skillnader mellan religionerna och samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar.
 • hur livsfrågor skildras och kan betyda för människor.
 • hur ni söker information om religionerna och hur ni använder olika typer av källor samt för resonemang om informationens och källornas användbarhet. 

 

Lektionsplanering

Lektion 1

Introduktion till de västerländska religionerna.

 • Titta på film om världsreligionerna ”Världsreligioner – en översikt och introduktion till religion” 22 min. (Sli)
 • Funderingar kring ovanstående film.
 • Förklara och gå igenom planeringen.
 • Förklara i stora drag  hur de tre religionerna judendom, kristendom och islam historiskt hänger ihop.Lektion 2

Forts. introduktion till de västerländska religionerna.

 • Judendom
 • Genomgång av grunderna i judisk tro. Var, när, hur.. Eleverna får själva söka info och förklara centrala ord och begrepp.
 • Eget arbete kring centrala ord och begrepp:

▪De linjära religionerna

▪Monoteism

▪Skapelsen

▪Bokens folk

▪Abrahams barn

▪Jerusalem

 

Lektion 3

Ord och begrepp

 • Judiska ord och begrepp! Eleverna själva söker information och förklarar centrala ord och begrepp kopplade till judisk tro!

                      Centrala ord och begrepp kopplat till judendom kan vara:

 • Jahve
 • Shabbat
 • Israel
 • Toran
 • Talmud
 • Kosher
 • Synagoga
 • Kipa
 • Påsken - pecha
 • Olika högtider


Lektion 4

Fortsättning judendom – gruppuppgift!

Dela upp klassen i smågrupper. Respektive grupp arbetar med nedanstående frågeställning:

 • Hur är judendomens syn på Kristus?
 • Vilken typ av arbete är förbjudet under fastan?
 • Vem anses vara judendomens grundare?
 • Hur bör man leva som jude?

Diskutera och  sammanställ ovanstående frågeställningar tillsammans.

 Sammanfatta judendomen/alternativt titta på filmen ”Från Sverige till himlen – judendom”
(Sli 28 min)


Lektion 5

Kristendom

 • Genomgång av grunderna till Kristendom.
 • Kristna ord och begrepp

Eleverna själva söker information och förklarar centrala ord och begrepp kopplade till kristen tro!

                    Centrala ord och begrepp kopplat till Kristendom  kan vara:

 • Gud
 • Jesus
 • Jerusalem
 • Bibeln
 • Gamla och nya testamentet
 • Olika högtider


Lektion 6

Forts av ord och begreppLektion 7

Fortsättning kristendom Gruppuppgift

Dela upp klassen i smågrupper. Respektive grupp arbetar med nedanstående frågeställning:

 • Hur är kristendomens syn på Kristus?
 • Vem anses vara kristendomens grundare? Varför?
 • Beskriv vad den kristna kyrkan har för typiska drag.
 • Hur bör man leva som kristen?


Lektion 8

Islam

 • Genomgång av grunderna i muslimsk tro.  Var, när, hur..
 • Muslimska ord och begrepp! Eleverna själva söker information och förklarar centrala ord och begrepp kopplade till muslimsk tro!
 • Centrala ord och begrepp kopplat till Islam kan vara:
 • Profet
 • Allah 
 • Muslim
 • Moské
 • Minaret
 • Koranen
 • Mohammed
 • Allmosa
 • Vallfärd
 • Bön
 • Mecka
 • Medina
 • Ramadan
 • Högtider

 

Lektion 9

Forts
ättning islam ord och begrepp

 

Lektion 10

Fortsättning islam Gruppuppgift

 • Hur ser man på Kristus inom islam
 • Hur skall man leva som en muslim?
 • Vem anses vara grundare av islam? Varför?


Lektion 11
13

En jämförelse mellan judendom, kristendom och islam

I grupper skall ni göra en presentation kring likheter och olikheter mellan judendom, kristendom och islam. 

Utgångspunkt för jämförelse:

(Var noga med att ni förklarar, använder egna ord..)

 • Bakgrund - vem anses startat religionen?
 • Livet efter döden?
 • Kyrka, synagogan och tempel,
 • Synen på Kristus.
 • Jerusalem! Varför är Jerusalem en viktig stad för Judar, muslimer och kristna?
 • Vad behöver man göra för att bli medlem?

---------------------------------------------------

Utvärdering!

Ni kommer att få ett prov, fredag vecka fem, där ni ska kunna använda begreppen på ett korrekt sätt, samt en reflekterande fråga om religion. 

 

Lycka till!//Malin 😍

Matriser

Re
Religion år 7-9

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för du enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för du utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för du välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Söka information om religioner och andra livsåskådningar, och värdera källornas relevans och trovärdighet
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: